Bežíme Dobrý Tvrďák za Generáciu 3.0

Aj na Slovensku môžu byť deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Pridajte sa ku Generácii 3.0 a darujte im vzdelávanie, ktoré ich baví. #dk--widget { margin: 0; } #dk--widget { max-width: 300px; margin: 0 auto; } @media (min-width: 720px) { #dk--widget { float: right; margin-top: 7px; margin-left: 30px…

Girl's Day 2017

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa Slovensko opätovne pridáva k celosvetovej iniciatíve na podporu žien v IT pod názvom Girl's Day. Deň žien v informačno-komunikačných technológiách si pripomínajú ľudia vo viac ako 16 krajinách na celom svete. Slovensko sa k celosvetovej iniciatíve pridalo prvýkrát v roku 2014. Pravidlom je, že Girl's Day sa koná vždy…

Tech Inno Day 2017

Zaujíma Ťa svet inovácií, nových technológií a startupová scéna? Chceš stretnúť inšpiratívnych ľudí z úspešných firiem?

Demobit 2017

Audio-vizuálne počítačové umenie dostáva opäť výnimočnú šancu aj na Slovensku.

Výučba matematiky podľa Hejného

Rozhodnutie Nadácie ESET podporiť rozvoj metódy vyučovania orientovaného na budovanie schém (VOBS) sa zrodilo už v auguste 2014. Slovenská matematická spoločnosť už v tom čase s nadáciou ESET spolupracovala na korešpondenčnom seminári SEZAM a na príprave Matematickej olympiády. Od tohto obdobia nadácia ESET kontinuálne v plnej miere pokrýva…

9. ročník súťaže FIRST LEGO League spustený

Organizátori najväčšej medzinárodnej robotickej súťaže pre deti a mládež od 9 do 16 rokov zverejnili úlohy a misie pre tento ročník. Na Slovensku sa koná už deviaty raz a novinkou je otvorenie ďalšieho regionálneho kola v Bratislave – Petržalke. Tento ročník sa FIRST LEGO League na Slovensku realizuje aj vďaka podpore Nadácie ESET.

Slovenský pacient, o. z.

Projekt „Barometer pacienta“ je projekt štvrťročného monitorovania systému zdravotníctva prostredníctvom pacientskeho online panelu.

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné, autorské hry. V diváckej ankete získalo GUnaGU cenu Bratislavské divadlo sezóny 2014-2015.

OZ Viera-Láska-Nádej – Centrum Svetielko

Nadácia ESET finančne podporila rekonštrukčné práce spojené s prestavbou objektu bratislavského Centra Svetielko, ktoré bude ponúkať v tomto regióne komplexnú starostlivosť detí s viacnásobným postihnutím, a takýmto spôsobom prispeje na rehabilitácie detských pacientov s telesným či iným postihnutím.

Preventista.sk

Nadácia ESET je partnerom projektu „Spoločne proti IT kriminalite“ realizovaného občianskym združením Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, ktorý má šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Zámerom tohto projektu je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou…

Bezpečný ženský dom

Nadácia ESET prispela občianskemu združeniu MYMamy finančným príspevkom na zriadenie krízového centra v Prešove, ktorého dvere sa v nedeľu 6. septembra 2015 otvorili prvýkrát a zároveň naposledy pre verejnosť.

Teach for Slovakia

Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje vo viac ako 30 krajinách sveta s jednotnou víziou – zlepšiť kvalitu školstva tak, aby raz všetky deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť. Program sa snaží pritiahnuť najtalentovanejších…

Výskumné centrum ESET

Výskumné centrum ESET navštívil vysoký predstaviteľ EÚ zodpovedný za výskum a inovácie.

European Information Society Institute

EISi je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti, pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Aj Ty v IT – projekt Girl's Day

Občianske združenie AJ TY V IT vzniklo v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore.

Tech Inno Day 2015

Univerzitný technologický inkubátor STU – InQb zorganizoval 26. marca 2015 v spolupráci s partnermi, medzi ktorými nechýbala ani Nadácia ESET, výstavu technických inovácií TECH INNO DAY s cieľom predstaviť súčasné inovácie firiem a študentských tímov v rôznych technických oblastiach.

IT spoločnosti na Slovensku

Prepojenie teoretickej výučby s firemnou praxou prostredníctvom prednášok IT firiem na Fakulte ekonomiky a manažmentu (FEM) SPU v Nitre v projekte „IT spoločnosti na Slovensku“.

Learn2Code Revolution

Nadácia ESET podporila kampaň vzdelávacieho konceptu Learn2Code na spustenie revolúcie vo výučbe digitálnych zručností na Slovensku (online kurz na webdizajn).