Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Termín pre podávanie prihlášok do Programu podnikavosti a rozvoja podnikateľských zručností pre vedcov a vedkyne je 12. júla 2024.

Momentálne prebieha vyhodnotenie žiadostíViac informácii nájdete TU

Pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov Nadácie ESET

Nadácia ESET prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:

 • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
 • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
 • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty počas vyhlásených grantových výziev jednou z nasledujúcich možností prostredníctvom:

 • online formulára
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e‑mailovú adresu nadacia@eset.sk
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie

Hodnotiaca komisia zložená z členov správnej rady na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí. Hodnotiaca komisia pritom prihliada na splnenie všetkých podmienok vyhlásenej grantovej výzvy, projekty posudzuje podľa kvality, dosahu a zásahu na cieľovú skupinu, či prihliada na zameranie organizácie.

Uchádzači o finančnú podporu sú po vyhodnotení grantovej výzvy vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.


Grantové výzvy

Nadácia ESET každoročne vyhlasuje 4 grantové výzvy:

 • Zamestnanecké grantové výzvy – 2 x ročne sú určené pre verejnoprospešné projekty našich zamestnancov v neziskových organizáciách a komunitách, v ktorých aktívne pôsobia. Chceme tak podporiť ich angažovanosť, aby sme ako firemná nadácia znásobili náš dosah vo verejnoprospešných projektoch. Grantová výzva, prihlasovací formulár aj všetky podmienky získania grantu vrátane hodnotiacej komisie sú zverejnené v internom systéme – tzv. sharepointe spoločnosti ESET. Víťazné projekty Zamestnaneckých grantových programov Nadácia ESET zverejňuje na svojej web stránke v sekcii Podporili sme.
  Termín: 2Q a 4Q kalendárneho roka
 • Grantová výzva: Podpora popularizácie vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky
  Termín: 1Q kalendárneho roka
 • Grantová výzva zameraná na vzdelávanie je určená najmä pre podporu inovatívnych spôsobov zvýšovania kvality vzdelávania, zvyšovania „skills“ 21. storočia a rovnako podpory vzdelávanianajzraniteľnejších skupín, a to sociálne znevýhodnených detí.
  Termín: 3Q kalendárneho roka

Prihlášky pre Grantové výzvy určené pre organizácie pre podporu vzdelávania a popularizácie vedy a výskumu môžu posielať žiadatelia na základe zverejnených špecifikácií, hodnotiaca komisia aj termíny sú zverejnené v špecifikácii grantovej výzvy.

Znenie grantových výziev reflektujúce stav spoločnosti a súčasne zameranie Nadácie ESET schvaľuje Správna rada na svojich kvartálnych zasadnutiach. Prihlasovací formulár aktuálnej grantovej výzvy je dostupný na webovej stránke v sekcii Pre žiadateľov.

Podporené projekty

Nadácia ESET zverejňuje informáciu o podporených projektoch všetkých grantových výziev v sekcii Podporili sme.