Aj Ty v IT – projekt Girl's Day

Občianske združenie AJ TY V IT vzniklo v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v danom odbore.

Jeho projekt Girl´s Day každoročne prezentuje odbor informačných technológií dievčatám od 14 – do 18 rokov prostredníctvom stáží dievčat v IT firmách. Okrem finančnej podpory Nadácie ESET sa do projektu v apríli zapojila aj spoločnosť ESET a prijala do svojich priestorov dievčatá, stredoškoláčky. ESET im pripravil bohatý program týkajúci sa informatiky a techniky, diskutovalo sa na tému práce v sektore IT bezpečnosti a možností uplatnenia pre ženy. Svojím rozsahom patrí Girl’s Day medzi najväčšie kariérne orientové projekty zamerané na dievčatá.

O tom, že projekt má zmysel potvrdzuje aj fakt, že počet dievčat na FIIT STU za posledné dva roky stúpol z 3 % na 10 % študentiek a na FRI Žilina stúpol zo 6 % na 10 %.