Podporujeme projekty v nasledovných oblastiach

Podpora
vzdelania

Sme presvedčení, že kvalita vzdelania vedie k hodnotnejšiemu životu jednotlivcov, rodín a komunít na Slovensku. Vzdelanie má obrovskú hodnotu a nikto vám ho nevezme. Je kľúčové pre pokrok celej spoločnosti.

Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu.

Budovanie lepšej spoločnosti

Nadácia ESET pre vytvorenie systémových zmien v spoločnosti podporuje nezávislé mimovládne organizácie, ktoré presadzujú pozitívne zmeny, vyvíjajú spoločenský tlak na riešenie pálčivých problémov, podieľajú sa na kontrole správy vecí verejných, a ktoré volajú po zvýšení transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných zdrojov.