Podporujeme projekty v nasledovných oblastiach

Podpora vzdelania

Sme presvedčení, že kvalita vzdelania vedie k hodnotnejšiemu životu jednotlivcov, rodín a komunít na Slovensku.

Vzdelanie má obrovskú hodnotu a nikto vám ho nevezme. Je kľúčové pre pokrok celej spoločnosti.

V Nadácii sa venujeme primárne vzdelávacím projektom a to hlavne v oblasti informačných technológií. Chceme zvýšiť záujem o IT, podporujeme deti a mládež pri výučbe programovania a matematiky. Obnovujeme tiež učebne informatiky na základných školách. Nové šance chceme priniesť tiež zlepšením vzdelanosti sociálne znevýhodnených skupín.

Ochrana zdravia a charita

Myslíme aj na tú najcennejšiu hodnotu. Preto sa zameriavame na projekty, ktorých cieľom je zdravší život.

Podporujeme organizácie, ktoré sa venujú začleňovaniu sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti. V zdravotníctve investujeme do kúpy prístrojov, ktoré pomáhajú zachraňovať životy. Vyberáme si hlavne tie projekty, ktoré sú užitočné pre celé komunity. Máme zriadený aj Fond individuálnej pomoci, ktorý pravidelne otvárame s cieľom finančne podporiť rehabilitácie či kúpiť zdravotné pomôcky pre jednotlivcov. Žiadosť o pomoc z tohto Fondu je možné podať v čase, ktorý zverejníme na našej stránke a len do nami zazmluvnených centier.

Budovanie lepšej spoločnosti

Podporujeme množstvo ďalších filantropických, verejno-prospešných a komunitných aktivít, ako aj projekty našich zamestnancov v najrôznejších oblastiach.

V tejto kategórii sa venujeme projektom pre lepšiu spoločnosť. Ide o rozvoj komunít, demokracie, občianskej spoločnosti či kultúrne aktivity. Podporujeme dobrovoľnícke verejno-prospešné, filantropické aktivity, ako aj aktivity komunít zamestnancov spoločnosti ESET a ich rodinných príslušníkov prostredníctvom Zamestnaneckého fondu zriadeného v rámci Nadácie ESET.