Nadácia ESET podporila vývoj slovenského testu na koronavírus a financuje prvých 100 000 kusov

Slovenskí vedci spojili sily a pripravujú diagnostický PCR test na detekciu koronavírusu SARS-CoV-2, pôvodcu ochorenia COVID-19. Nadácia ESET podporila jeho vývoj a financuje prvých 100 000 kusov.

Vedci zo slovenských spoločností MultiplexDX, Lambda Life a ProScience Tech spojili sily s virológmi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) a zostavili sadu reagencií podľa protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre spoľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2. V prvej fáze plánujú vyrobiť a dať k dispozícii 100-tisíc PCR testov. Nadácia ESET podporila vývoj testu a financuje prvých 100-tisíc kusov, ktoré budú ponúknuté ako dar Slovenskej republike.

Kľúčové komponenty boli vyvinuté a vyrobené firmou MultiplexDX, ktorá sa venuje vývoju a výrobe inovatívnych reagencii pre rôzne metódy molekulárnej diagnostiky. V súčasnosti prebieha validácia slovenského PCR testu v spolupráci s tímom vedcov z BMC SAV. Predbežné výsledky ukazujú nielen funkčnosť, ale aj dobrú citlivosť nového testu, porovnateľnú s aktuálne používanou diagnostikou. „Znamená to, že náš test je spoľahlivý a presný a vie pomôcť pri diagnostike pacientov v ranom štádiu ochorenia. Kľúčové komponenty pre 100 000 PCR testov vieme vyrobiť v priebehu dvoch týždňov,“ vysvetľuje Pavol Čekan, zakladateľ spoločnosti MultiplexDX.

„Na procese validácie a následnej registrácie výslednej zostavy spolupracujeme s neziskovou organizáciou CCCT SK. Odhadom to potrvá asi tri týždne,“ uviedol Adam Andráško zo spoločnosti ProScience Tech. „Detekcia vírusu pozostáva z odberu vzorky, izolácie RNA a samotnej PCR diagnostiky, pričom naše spoločné snaženie je zamerané na posledný krok,“ povedal Ivan Juráš zo spoločnosti Lambda Life. „Verím, že snaha našich vedcov bude korunovaná úspechom a v tak kľúčovej veci, ako je detekcia koronavírusu budeme mať dostatok PCR testov z vlastných zdrojov. Pomôže to Slovensku nielen v plynulom testovaní, ale vytvoríme si aj rezervu pre prípad, že testov bude vo svete nedostatok,“ podotýka Robert Mistrík z permanentného krízového štábu.

Nadácia ESET podporila vývoj testu a poskytla finančné prostriedky na prvých 100-tisíc kusov z Fondu na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19. Tieto testy budú ponúknuté ako dar slovenským štátnym inštitúciám. „Pri vytváraní Fondu bolo pre nás dôležité zabezpečiť účinnú diagnostiku v masovom meradle, čo sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom vedy. Aj v takejto kritickej situácii sa tak ukazuje dôležitosť podpory vedy na Slovensku, ktorej sa venujeme dlhodobo,“ hovorí Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Výrobné kapacity budú primárne k dispozícii diagnostickým laboratóriám na Slovensku aj po spotrebovaní prvých 100-tisíc testov. „Sme pripravení spolupracovať so štátnymi laboratóriami, flexibilne reagovať na ich potreby a efektívne ich zásobovať.
Potom, ako uspokojíme potreby Slovenských laboratórií, môžeme naše kapacity nasmerovať aj k iným krajinám, ktoré by naše produkty potrebovali,“
vysvetľujú autori testu.