Spoločnosť ESET vytvára fond na podporu účinnej diagnostiky ochorenia COVID-19

Spoločnosť ESET si uvedomuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS‑CoV‑2 a rozhodla sa zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia ESET preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého spoločnosť ESET prispeje sumou 300-tisíc eur. Suma bude v prípade potreby neskôr navýšená. Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

Spoločnosť ESET sa od svojho vzniku venuje diagnostike počítačových vírusov a je symbolické, že v tejto situácii podporí diagnostiku biologického vírusu. Aj v takýchto chvíľach sa ukazuje dôležitosť vedy, ktorá môže významne prispieť k riešeniu vzniknutej situácie. Nadácia ESET strategicky podporuje vedu a výskum, a je organizátorom ocenenia ESET Science Award.

„Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie koronavírusu sme zriadili, pretože sme presvedčení, že len systematický vedecký prístup nám pomôže zvládnuť túto epidémiu. Zároveň je nevyhnutné, aby sme už dnes mysleli dopredu a pristúpili ku krokom na opätovné naštartovanie ekonomiky. Plošné a systematické testovanie obyvateľstva pomôže pri návrate zamestnancov do pracovného procesu a tým pomôže aj slovenskej ekonomike,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Nadácia ESET cez fond podporí nákup vysokoúčinných diagnostických prístrojov, vývoj systémov na efektívnejšiu on-line diagnostiku, alebo prispeje na náklady spojené s ich prevádzkou či s odoberaním a prevozom vzoriek. Finančnú podporu môžu získať verejné aj súkromné zdravotnícke diagnostické inštitúcie a laboratóriá pôsobiace na Slovensku, ktoré majú oprávnenie na diagnostiku tohto typu, alebo na odoberanie a prevoz vzoriek súvisiacich s vírusom SARS-CoV-2. Tieto inštitúcie môžu kontaktovať Nadáciu ESET na adrese anqnpvn@rfrg.fx. Odborným garantom pri hodnotení použitia prostriedkov fondu je uznávaný slovenský chemik Robert Mistrík.

„Po prvých diskusiách uvažujeme o spolufinancovaní nákupu prístroja Roche cobas 8800 System, alebo o spolufinancovaní jeho prevádzky. Tento prístroj je schopný robiť real‑time RT‑PCR testy za nižšiu jednotkovú cenu a kratší čas, v automatickom režime. Dokáže vyhodnotiť až 4-tisíc vzoriek za jediný deň. Budeme hľadať partnera, ktorý by tento prístroj prevádzkoval. Fond bude samozrejme otvorený aj pre ďalšie riešenia podporujúce jeho cieľ,“ uzatvára odborný garant fondu Robert Mistrík.

Viac informácií o Fonde na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19.

V príprade, že by ste chceli podporiť aktivity Nadácie ESET môžete tak urobiť darovaním 2 % z daní z príjmov. Postup nájdete tu.