Slovenský pacient, o. z.

Projekt „Barometer pacienta“ je projekt štvrťročného monitorovania systému zdravotníctva prostredníctvom pacientskeho online panelu.

Otázky reflektujú najzávažnejšie problémy zdravotníctva zaznamenané v prieskume agentúry FOCUS z decembra 2014. S 98-tisícovou mesačnou návštevnosťou sa portál www.slovenskypacient.sk stáva pre pacienta významným zdrojom informácií.

Nadácia ESET finančne podporila prieskumy organizované združením: racionálne využívanie antibiotík, pacientsky prieskum eHealth a prieskum o poplatkoch pacientov.

Ako dopadol prieskum o využívaní antibiotík, sa môžete dočítať na týchto miestach:
http://zivotbezantibiotik.sk/svetovy-tyzden-zvysovania-povedomia-antibiotikach/

Výsledky prieskumu pacient a lekár:
http://zivotbezantibiotik.sk/pohlad-pacientov-lekarov-preskripciu-antibiotik-antibioticku-rezistenciu/

Informácie o pacientskom prieskume eHealth nájdete na:
https://www.slovenskypacient.sk/wpgforms/internetovy-prieskum-ehealth/

Výsledky prieskumu:
https://www.slovenskypacient.sk/prieskum-datum-uvedenia-ehealth-u/