Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu na podporu rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti

Nadácia ESET aj tento rok otvára grantovú výzvu na podporu rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti a úspešným žiadateľom rozdelí sumu 30 000 eur. Cieľom výzvy je podporiť výchovu a vzdelávanie talentovaných detí a mládeže v oblastiach prírodných a technických vied, matematiky, technológií a inžinierstva, a umožniť takýmto jednotlivcom alebo kolektívom účasť na národných a medzinárodných súťažných a prezentačných podujatiach. Žiadosť o grant je možné podať do 22. septembra 2023 na stránke https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html.

Nadácia ESET prostredníctvom grantovej výzvy podporí projekty, ktorých cieľom je vzdelávanie výnimočne nadaných detí a mládeže základných a stredných škôl, s dôrazom na STEM oblasti, ako aj podpora reprezentácie mladých vedeckých talentov na národných a medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach. Do výzvy sa môžu prihlásiť občianske združenia a neziskové organizácie, neinvestičné fondy, nadácie, školy a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a záujmové združenia právnických osôb. Nadácia vyčlenila na grantovú výzvu sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška podpory pre jedného žiadateľa je 5 000 eur.

Nadácia ESET pôsobí od roku 2011 a za toto obdobie podporila 627 projektov v celkovej hodnote 3 464 475 eur. Súčasťou aktivít nadácie na podporu vedy a výskumu je aj ocenenie výnimočných vedeckých osobností ESET Science Award, ktoré nadácia vyhlasuje od roku 2019. ESET Science Award oceňuje a verejnosti prezentuje výnimočné vedkyne a vedcov, ktorých výskum dosahuje medzinárodnú kvalitu a má prínos aj do ďalších oblastí života.

Výzva je otvorená do 22. septembra 2023 na stránke https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk


Nadácia ESET darovala už spolu 1 270 000 eur na humanitárnu pomoc Ukrajine

V tento deň pred rokom sme zostali šokovaní a zdesení rozhodnutím ruskej vlády napadnúť Ukrajinu. Tak ako vtedy, aj dnes pevne stojíme na strane našich priateľov, kolegov a zákazníkov na Ukrajine. Hneď ako sa vojna začala, sme zo solidarity s Ukrajinou a spolu s mnohými firmami po celom svete zastavili predaj našich produktov v Rusku a Bielorusku.