IT spoločnosti na Slovensku

Prepojenie teoretickej výučby s firemnou praxou prostredníctvom prednášok IT firiem na Fakulte ekonomiky a manažmentu (FEM) SPU v Nitre v projekte „IT spoločnosti na Slovensku“.

Nadácia ESET prispela na pokrytie nákladov spojených s vytvorením osobitného predmetu o IT firmách a službách na tejto fakulte.


Výskumné centrum ESET

Prestrihnutím diernej pásky, ktorá sa pred päťdesiatimi rokmi používala na vkladanie údajov do vtedajších počítačov, otvoril dnes slovenský prezident Andrej…