Výročné správy Ľudia Press Kit

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania.

Od roku 2018 sa Nadácia ESET sústredí na podporu riešení spoločenských problémov s dôrazom na zmeny vo vzdelávaní a budovaní lepšej občianskej spoločnosti. Nadácia ESET od začiatku svojej existencie doteraz podporila 627 projektov v celkovej hodnote 3 464 475 eur. A objem finančných prostriedkov pre podporu projektov naďalej každoročne rastie – vďaka príspevku spoločnosti ESET, dvom percentám z daní a darom.

€ 1 364 360
Vzdelávanie
€ 934 554
Podpora vedy a výskumu*
* samostatne vedená kategória od dec/2018
€ 730 879
Budovanie lepšej spoločnosti
€ 434 682
Zdravotníctvo a charita**
** Do roku 2017 Nadácia ESET podporovala aj oblasť zdravotníctva a charity, celkovo sumou 434 682 EUR. Projekty ochrany zdravia a poskytovania sociálnej pomoci bude od roku 2018 podporovať len v rámci komunitných projektov zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o.

Finančné prehľady

Finančné prehľady – príjmy 2021

Príjmy z asignácie materskej firmy 333 519,07 €
Príjmy z darov materskej firmy 745 060,00 €
Príjmy z asignácie od iných subjektov 14 012,88 €
Príjmy z darov od iných subjektov 205 000,00 €

Finančné prehľady – výdavky 2021

Verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 206 385,00 €
Manažment 50 824,76 €
Komunikácia programov 182 278,16 €

Finančné prehľady – príjmy 2020

Príjmy z asignácie materskej firmy 359 129,90 €
Príjmy z darov materskej firmy 850 000,00 €
Príjmy z asignácie od iných subjektov 4 143,84 €
Príjmy z darov od iných subjektov 22 000,00 €

Finančné prehľady – výdavky 2020

Verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 576 416,35 €
Manažment 29 668,00 €
Komunikácia programov 144 913,67 €

Výročné správy

Orgány nadácie

Správna rada

 • Miroslav Trnka
  Predseda Správnej rady,
  spolumajiteľ a zakladateľ spoločnosti ESET,
  člen správnej rady spoločnosti ESET
 • Vyštudoval Materiálovo – technologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity. Je spoluzakladateľom firmy ESET a jedným zo spolumajiteľov. Spolu s Petrom Paškom je tvorcom prvej verzie oceňovaného antivírusového produktu NOD.

  Od mladosti bol veľkým popularizátorom počítačov a založil niekoľko počítačových klubov. Trinásť rokov viedol rubriku „Vírusový radar” v časopise PC Revue. V roku 2006 sa stal víťazom súťaže Podnikateľ roka, ktorú organizovala spoločnosť Ernst & Young. Je laureátom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2007 v kategórii hospodárstvo. Na výročnom podujatí slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA sa stal IT Osobnosť roka 2008 za prínos k technickému rozvoju v oblasti IT, k rozvoju IT priemyslu na Slovensku a za jeho osobné angažovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti.

  V roku 2009 bol ocenený cenou primátora Bratislavy a cenou mesta Trnavy a titulom „Top manažér Slovenska roku 2009“ od organizácie JCI. V roku 2010 sa umiestnil na štvrtom mieste v hodnotení amerického periodika CRN medzi „Top 25 Most Innovative CEO“ v celosvetovom IT. Pri príležitosti 20. výročia založenia Slovenskej republiky 1.januára 2013 prevzal od prezidenta SR štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra za „mimoriadne zásluhy o technický rozvoj v oblasti informačných technológií a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí “.

  Od roku 2014 je členom akvizičnej komisie pre východnú Európu a Rusko pri Tate Modern v Londýne. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej Asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB). Je spoluzakladateľom Nadácie Zastavme korupciu, ako aj členom správnej rady Univerzity Komenského. Ako investor získal Cenu Spolku architektov Slovenska za výnimočný prístup investora k architektonickej tvorbe (2018) a jeho projekt kultúrneho centra Nádvorie v Trnave cenu Dušana Jurkoviča za rok 2018, cenu komory architektov CE.ZA.AR 2018 a cenu ministerstva kultúry pre pamiatku roka Fénix 2016.
 • Richard Marko
  CEO ESET
 • Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Od roku 1995 v spoločnosti ESET pôsobil postupne na pozíciách vedúceho vývoja, Chief Software Architect, Chief Technology Officer, a od roku 2011 ako generálny riaditeľ (Chief Executive Officer) tejto úspešnej globálnej firmy.

  Richard Marko je spolutvorcom antivírusového systému ESET NOD32 a jeho pokročilého skenovacieho jadra. V roku 2007 stál pri zrode nového vlajkového produktu Smart Security. Je autorom tzv. pokročilej heuristiky (Advanced Heuristics), ktorá v roku 2002 znamenala technologický zlom v detekcii malware. V roku 2005 sa stala jedným zo základov nového skenovacieho jadra ThreatSense. Richard sa zúčastňoval a prednášal na najvýznamnejších konferenciách a fórach týkajúcich sa počítačovej bezpečnosti. Medzinárodný časopis CRN z oblasti IT biznisu ho zaradil medzi 25 najvýznamnejších ideových lídrov v IT za rok 2010 a za prácu na heuristickej analýze ho vo svete nominovali za Najinovatívnejšiu ideu v boji s škodlivým softvérom za posledných 10 rokov.

  Spolumajiteľom ESETu sa stal v roku 2005.

  Vo funkcii CEO patrí medzi jeho priority rast a globálny trhový podiel ESETu, ktorého základným pilierom je technologický rozvoj. Ten majú zaručiť aj svetové technologické vývojové centrá a centrá pre analýzu malware. Tie sa v súčasnosti okrem Bratislavy, Košíc a Žiliny nachádzajú aj v Krakove (PL), Prahe, Brne, Jablonci nad Nisou (ČR), Tauntone (GB), Iasi (RO), Montreale (CAN), San Diegu (USA), Singapure a v Buenos Aires (AR). Jednou z jeho priorít je spolupráca s univerzitami či úradmi bojujúcimi s kyber-zločinom, či prinášanie nových technologických poznatkov širokej verejnosti.

  Pod jeho vedením spoločnosť ESET získala ďalšie tri tituly TREND Firma roka, čím sa ich počet zvýšil na celkovo šesť a firma ESET je v histórii tohto oceňovania najúspešnejšou firmou. Je Osobnosťou roka IT za rok 2011, v roku 2015 získal titul Manažér roka, ktorý udeľuje ekonomický týždenník TREND. Trikrát po sebe získal titul „The most respected CEO“, o ktorom rozhodujú generálni riaditelia slovenských firiem v hlasovaní, ktoré je súčasťou prieskumu spoločnosti PwC a magazínu Forbes. V roku 2019 sa stal spolu s ďalšími majiteľmi spoločnosti ESET Osobnosťou roka magazínu FORBES.
 • Palo Luka
  COO ESET
 • Pochádza z prostredia elektrotechnického inžinierstva a informačných systémov a na svoju pozíciu prináša viac ako dve desaťročia skúseností. Do spoločnosti ESET sa pripojil ako študent a pôvodne sa zameral na vývoj 16‑bitového antivírusového systému druhej generácie pre MS DOS s názvom NOD.

  V roku 2008 nastúpil do najvyššieho manažmentu na pozíciu Chief Information Officer. V tejto role dohliadal na vývoj rozmanitosti technickej infraštruktúry a interných systémov vrátane platformy používanej na aktualizáciu antivírusovej databázy ESET pre viac ako 100 miliónov používateľov produktov ESET na celom svete. V roku 2011 nastúpil na pozíciu technologického riaditeľa pre dohľad nad výskumnými a vývojovými aktivitami spoločnosti ESET, ako aj nad vývojom a kvalitou produktov a služieb ESET. Od januára 2017 dohliada na prevádzku a strategické investície spoločnosti ako prevádzkový riaditeľ (COO).

  Je jedným z iniciátorov vzdelávacej spolupráce ESET Research Lab – medzi ESETom a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Komenského v Bratislave. Aktuálne dohliada na projekt ESET Campusu - centra technologických inovácií, ktoré plánuje ESET postaviť v Bratislave na Patrónke.
 • Peter Kováč
 • Absolvoval lekársku a právnickú fakultu Univerzity Komenského. Pôsobí ako Of Counsel v advokátskej kancelárii Kinstellar a pedagogicky pôsobí na katedre trestného práva a kriminológie právnickej fakulty Trnavskej univerzity.
 • Pavol Šajgalík
  Predseda Slovenskej akadémie vied

Dozorná rada

 • Milan Masaryk
 • Milan Masaryk vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave v roku 1983. Od roku 1990 pôsobil ako súkromný podnikateľ v oblasti ekonomického poradenstva.

  V roku 2007 nastúpil do spoločnosti ESET a od roku 2011 pôsobí na pozícií CFO, od 2020 na pozícií Financial Principal.
 • Lucia Talapková
 • Vyštudovala Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia a po jeho skončení pracovala na finančnom oddelení slovenskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti polygrafie. Osem rokov pôsobila v slovenskej pobočke americkej spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou IT.

  V spoločnosti ESET pracuje od roku 2015. Vedie tím lokálneho účtovníctva a zodpovedá za zostavenie individuálnej účtovnej závierky materskej spoločnosti a Nadácie Eset.
 • Jana Michaláková
 • Vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Popri štúdiu pracovala na finančnom oddelení vo farmaceutickej spoločnosti. Počas doktorandského štúdia sa aktívne zapájala do aktivít Študentského parlamentu. Po jednoročnom pôsobení na Katedre účtovníctva a financií SPU nastúpila do spoločnosti ESET.

  V spoločnosti ESET pracuje od roku 2010 a vedie finančný tím, ktorý pokrýva potreby nielen spoločnosti ESET s.r.o. ale aj jednotlivých pobočiek v skupine ESET. Pre Nadáciu zabezpečuje platobný styk.

Správca Nadácie

 • Lucia Marková
 • Vyštudovala Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Takmer sedem rokov pracovala v redakcii mesačníka PC REVUE. Do firmy ESET nastúpila v roku 2016, kde vybudovala a vedie tím spoločenskej zodpovednosti (CSR), rovnako tak manažuje projekty Nadácie ESET zamerané na vzdelávanie, podporu vedy a výskumu či budovanie občianskej spoločnosti.

  Zastupuje spoločnosť ESET v združeniach Business Leaders Forum, Fond pre transparentné Slovensko, Charta diverzity a Nadáciu ESET v Asociácii firemných nadácií. Popritom filantropicky podporuje a angažuje sa v niekoľkých neziskových organizáciách zameraných na znevýhodnené skupiny a vzdelávanie, ako sú Teach for Slovakia, BUDDY, OMAMA, Generácia 3.0, či pomoc detským onkologickým pacientom v organizáciách Dobrý anjel a Deťom s rakovinou.

  Počas jej pôsobenia v pozícii CSR manažérky získala spoločnosť ESET za aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti ocenenie ViaBona 2019 v hlavnej kategórii „Veľká zodpovedná firma“ a za projekt ESET Science Award ocenenie Via Bona 2019 v kategórii „Dobrý partner komunity“.

Aktivity Nadácie ESET zastrešujú

 • Paulina Böhmerová
  Science Affairs Liason, ESET
 • Vedeckým témam sa venuje od roku 2015. V Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky bola zodpovedná za organizáciu medzinárodnej konferencie Reindustrializácia EU 2016, pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Následne pôsobila ako Národný kontaktný bod pre Horizont 2020, rámcový program Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Participovala aj na medzinárodných projektoch ERAdiate a MOTIV, realizovaných na Žilinskej univerzite.

  Od roku 2018 patrí do tímu CSR, kde zastrešuje ocenenie excelentných vedcov ESET Science Award.
 • Jana Desiatniková
  Špecialistka pre spoločenskú zodpovednosť, ESET
 • Študovala na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na rozvojovú spoluprácu. Od roku 2016 pracovala v Nadácii Pontis, kde organizovala posledný ročník konferencie Development & Democracy a následne absolvovala dobrovoľnícky pobyt v Keni na projekte Sote ICT a Sote HUB. Po návrate sa v Nadácii Pontis venovala vzdelávaniu mimovládnych organizácii a rozvoju individuálneho darcovstva, a neskôr aj projektu Kto pomôže Slovensku. V roku 2017 na Slovensko priniesla sviatok darovania a dobrovoľníctva #GivingTuesday.

  V roku 2021 posilnila tím CSR na pozícii Event & Project manager pre ocenenie excelentných vedcov ESET Science Award.
 • Ivana Raslavská
  Senior špecialistka pre spoločenskú zodpovednosť, ESET
 • Ivana vyštudovala marketingovú komunikáciu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, po skončení štúdia sa venovala sociálnej práci a multimediálnym projektom v Belgicku a spravila si doktorát v oblasti medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac ako 15 rokov sa venuje projektovému manažmentu, globálnym a rozvojovým témam a aktívnemu občianstvu. V rokoch 2011 - 2017 viedla v Nadácii Pontis program demokratizácie a rozvoja. V pozícii národného výskumného pracovníka Global Education Network Europe sa podieľala na Peer Review procese v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku. Posledné štyri roky sa v Centre vedecko-technických informácií venovala odborným činnostiam na medzinárodných projektoch Interreg a príprave a spusteniu projektu financovaného zo štrukturálnych fondov zameranom na systémový rozvoj popularizácie vedy a výskumu na Slovensku. Vo svojom voľnom čase sa v rámci možností venuje deťom, dobrovoľníčeniu, ekologickým aktivitám, čítaniu, fitness a po novom aj otužovaniu.

  Od roku 2021 pracuje v tíme CSR a v nadácii sa venuje agende nadačného fondu podpory vedy a prace s darcami.
 • Adriana Jakubová
  Špecialistka pre spoločenskú zodpovednosť, ESET
 • Vyštudovala odbor Európske štúdia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied na Komenského univerzite v Bratislave. Počas štúdia sa aktívne zapájala do aktivít študentkej organizácie AIESEC a po štúdiu pracovala ako HR špecialistka pre japonskú firmu.

  V spoločnosti ESET pracuje od 2017 a koordinuje agendu nadácie, zmluvné zastrešenie podporených projektov, zastrešuje konzultáciu žiadateľov a zastrešuje administratívu hodnotiaceho procesu a úpravy na webových stránkach nadácie.
 • Lenka Surotchak
  Globálna manažérka pre spoločenskú zodpovednosť, ESET
 • Lenka je skúsená profesionálka s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti zodpovedného podnikania, filantropie, dobrovoľníctva, sociálnych inovácií, rozvojovej spolupráce. Strategicky a exekutívne viedla Nadáciu Pontis od roku 2002 do roku 2019. Pod jej vedením vznikli profesné združenia Business Leaders Forum, Firmy komunite, Fond pre transparentné Slovensko, Digitálne zručnosti, Charta diverzity, tradícia Giving Tuesday či Mapa sociálnych inovátorov. Počas pôsobenia vo Washingtone spolupracovala s komunitami slovenských profesionálov v USA a pomáhala slovenským scale up firmám etablovať sa na americkom trhu. V New Yorku pracovala vo Foundation for a Civil Society a iných neziskovkách a think tankoch. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a verejnú politiku na New York University. Za jej prácu získala viacero ocenení, medzi nimi ocenenie U.S. Embassy Woodrow Wilson Award.
 • Barbora Bažik
  Špecialistka pre spoločenskú zodpovednosť, ESET
 • Absolventka FCHPT STU v Bratislave sa už počas štúdia nadchla pre vedu a jej prínos pre spoločnosť. Počas stáže si potykala s témami ako Lean management, Six sigma a Kaizen. Tri roky pracovala v nadnárodnej spoločnosti na pozícii Regulatory Affairs so zameraním na chémiu. Roky 2016 - 2019 strávila v Austrálii štúdiom marketingu. Absolvovanie Advanced Diploma of Marketing & Communication jej zabezpečilo niekoľko stáží v oblasti B2B a B2C marketingu pre lokálne značky v Melbourne.

  Skúsenosti z oblasti komunikácie a marketingu sa rozhodla obohatiť v Európe, preto sa vrátila na Slovensko a v roku 2020 nastúpila do spoločnosti ESET ako Marketing & Production Specialist. Začiatkom roku 2022 viedli jej kroky na pozíciu CSR Specialist a v súčasnosti sa v nadácii zameriava na témy spoločenskej zodpovednosti a ochrany životného prostredia.

Press Kit

Dizajn Manuál

Design Manuál Nadácie ESET

Logo Nadácie

Vektorové verzie loga Nadácie ESET

Dokumenty na stiahnutie

Etický kódex spoločnosti ESET

Nadácia ESET sa hlási ku kódexu spoločnosti ESET

Nadačná listina

Nadačná listina z 18.11.2011