Výročné správy Ľudia Press Kit

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania.

Od roku 2018 sa Nadácia ESET sústredí na podporu riešení spoločenských problémov s dôrazom na zmeny vo vzdelávaní a budovaní lepšej občianskej spoločnosti. Nadácia ESET od začiatku svojej existencie doteraz podporila 487 projektov v celkovej hodnote 2 327 130 eur. A objem finančných prostriedkov pre podporu projektov naďalej každoročne rastie – vďaka príspevku spoločnosti ESET, dvom percentám z daní a darom.

€ 1 260 860
Vzdelávanie
€ 39 000
Podpora vedy a výskumu*
* samostatne vedená kategória od dec/2018
€ 592 588
Budovanie lepšej spoločnosti
€ 434 682
Zdravotníctvo a charita*
* Do roku 2017 Nadácia ESET podporovala aj oblasť zdravotníctva a charity, celkovo sumou 434 682 EUR. Projekty ochrany zdravia a poskytovania sociálnej pomoci bude od roku 2018 podporovať len v rámci komunitných projektov zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o.

Výročné správy

Orgány nadácie

Správna rada

  • Miroslav Trnka
    predseda
  • Pavel Luka
  • Lucia Marková

Dozorná rada

  • Milan Masaryk
  • Lucia Talapková
  • Jana Michaláková

Správca Nadácie

  • Peter Kováč

Press Kit

Dizajn Manuál

Design Manuál Nadácie ESET

Logo Nadácie

Vektorové verzie loga Nadácie ESET