Výročné správy Ľudia Press Kit

Nadácia ESET od začiatku svojej existencie do teraz podporila 385 projektov v celkovej hodnote 1 881 360 eur. A objem finančných prostriedkov pre podporu projektov naďalej každoročne rastie – vďaka príspevku spoločnosti ESET, dvom percentám z daní a darom.

€ 989 170
Vzdelávanie
€ 432 182
Zdravotníctvo a charita
€ 460 008
Budovanie lepšej spoločnosti

Výročné správy

Orgány nadácie

Správna rada

  • Miroslav Trnka
    predseda
  • Pavel Luka
  • Lucia Marková

Dozorná rada

  • Milan Masaryk
  • Lucia Talapková
  • Jana Michaláková

Správca Nadácie

  • Peter Kováč

Press Kit

Dizajn Manuál

Design Manuál Nadácie ESET

Logo Nadácie

Vektorové verzie loga Nadácie ESET