ESET Science stage na Pohoda in the Air

Tohtoročný virtuálny festival Pohoda in the Air prinesie vďaka spoločnosti ESET a Nadácii ESET návštevníkom témy o prínose vedy pre spoločnosť, zaujímavé vedecké osobnosti aj kvalitnú hudbu.

Súčasťou tohtoročného festivalu Pohoda in the Air bude ESET Science stage, ktorý skombinuje vedecké témy s výnimočným hudobným zážitkom. Toto spojenie je prirodzené, pretože veda rovnako ako hudba pomáha inšpirovať ľudí k novým pohľadom na súčasný svet. Inak povedané: veda je umenie a umenie je veda.

Prostredníctvom partnerstva Pohody, spoločnosti ESET a Nadácie ESET pribudlo do programovej štruktúry viacero zaujímavých formátov, ktoré podčiarkujú blízkosť umenia a vedy. Táto myšlienka nadväzuje na spoluprácu Nadácie ESET s autorskou dvojicou Filip Šicko – Ján Šicko, ktorí sa v minulom roku podieľali na návrhu ocenenia ESET Science Award. Práve inštalácia s názvom V jadre poznania, ktorá vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania, obohatí aj Pohodu in the Air.

Program ESET Science stage

Misia: VESMÍR

Termín: piatok 10. júla od 18.30

Vesmírny výskum vstúpil v posledných mesiacoch prostredníctvom misie SpaceX do novej éry. Aktuálna misia je ukážkou toho, že spojenie výskumu vo verejnej a súkromnej sfére prináša výsledky nie len pre pozemský svet. Význam misie pre vesmírny výskum ale aj pre spoločnosť priblížia astrofyzik Norbert Werner so zakladateľom platformy Vedátor Samuelom Kováčikom.

Diagnóza: COVID-19

Termín: sobota 11. júla od 17.30

Pandémia COVID-19 ukázala dôležité postavenie vedcov v spoločnosti. Na to, ako vyzeral vývoj slovenského diagnostického testu, ale aj na to, čo tento úspech znamená pre slovenskú vedu a ďalší výskum DNA sa spýta Zuzana Kovačič Hanzelová kľúčovej postavy vývoja testu Pavla Čekana zo spoločnosti MultiplexDX.

Stroon

Termín: sobota 11. júla od 17.00

Originálny set pre vedeckú komunitu predstavil Stroon počas galavečera ESET Science Award minulý rok. Na Pohode in the Air pokračuje v tomto spojení. Návštevníci sa môžu tešiť na dávku „vedeckej“ multižánrovej hudby.

Kronos Quartet

Termín: nedeľa ráno 12. júla od 5.15

Akustickou lahôdkou bude vystúpenie amerického sláčikového kvarteta Kronos Quartet, ktorého vystúpenie je naplánované tak, aby v Trenčíne privítali ráno, kým doma, v San Franciscu, budú mať práve večer.

Vítanie slnka s klavírnym sprievodom

Termín: sobota ráno 11. júla od 5.00

V sobotu ráno privíta festival pri sprievode troch klaviristov ranné slnko na ESET Science stage.

Inštalácia v Jadre poznania

Súčasťou pódia ESET Science stage bude inštalácia V Jadre poznania, ktorú pre ocenenie ESET Science Award pripravila dvojica slovenských umelcov Filip Šicko a Ján Šicko. Inštalácia vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania – nevyriešený problém. Metaforicky opisuje túžbu človeka nájsť odpoveď na nepoznané cez postupné hľadanie súvislostí až k finálnej odpovedi.


Všetky témy a hudobné vystúpenia si môžu diváci pozrieť prostredníctvom livestreamu na facebookovom profile ESET Science Award alebo facebookovom profile festivalu Pohoda.