OZ Viera-Láska-Nádej – Centrum Svetielko

Nadácia ESET finančne podporila rekonštrukčné práce spojené s prestavbou objektu bratislavského Centra Svetielko, ktoré bude ponúkať v tomto regióne komplexnú starostlivosť detí s viacnásobným postihnutím, a takýmto spôsobom prispeje na rehabilitácie detských pacientov s telesným či iným postihnutím.

Svoje služby predovšetkým smeruje k deťom a mládeži s detskou mozgovou obrnou, degeneratívnymi ochoreniami, deťom so zrakovým, mentálnym aj telesným postihnutím. Práve rodiny s takýmito deťmi sa na Nadáciu ESET obracajú so žiadosťou o pomoc pri financovaní rehabilitácií, ktoré sú pre väčšinu z nich finančne neúnosné.

Centrum Svetielko poskytuje formou denného centra široký priestor nielen na komplexnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorú  priamo na mieste poskytujú kvalifikovaní terapeuti, ale aj priestor na individuálnu výchovno-vzdelávaciu intervenciu zo strany kompetentného špeciálneho pedagóga. Centrum Svetielko funguje už vo dvoch slovenských mestách: v Prešove a v Trenčíne, bratislavské centrum sa má otvoriť začiatkom roka 2016.


Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné, autorské hry. V diváckej ankete získalo GUnaGU cenu Bratislavské divadlo sezóny 2014-2015.