Svetoznámy Sir Roger Penrose na Univerzite Komenského v Bratislave

V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívi Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity. Vzácny hosť je vo svete považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej vedy.

Profesor Penrose na Slovensko zavíta pri príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19 (Kvantový časopriestor ‘19), ktorá sa uskutoční na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK 11. – 14. februára 2019. Počas podujatia vystúpia aj ďalší poprední teoretickí fyzici ako Sergio Ferrara, Petr Hořava alebo Kellog Stelle. Konferencia je organizovaná v rámci medzinárodného programu Quantum structure of spacetime (Kvantová štruktúra časopriestoru), do ktorého sú zapojení aj slovenskí vedci z Katedry teoretickej fyziky FMFI.

Celé podujatie vyvrcholí v piatok 15. februára podvečer verejnou prednáškou Sira Rogera Penrosea, ktorý je známy nielen ako vynikajúci vedec, ale aj ako výborný popularizátor vedy. Je autorom množstva úspešných kníh určených pre širokú verejnosť a za jeho prácu v tejto oblasti mu bola v roku 2011 udelená cena Fonseca Prize. V Bratislave bude rozprávať na tému Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave background? (Vidíme Hawkingove body v žiarení kozmického pozadia?). Divákom priblíži nedávny objav podporujúci teóriu opakujúcej sa histórie vesmíru, na ktorej vývoji sa významnou mierou podieľa.

„Je pre našu fakultu, celú Univerzitu Komenského i Slovensko nesmiernou cťou, že k nám zavíta jedna z najvýznamnejších súčasných osobností svetovej vedy a poznania, akou je profesor Roger Penrose“ dodáva k návšteve a prednáške Daniel Ševčovič, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V podobnom duchu reaguje Anton Zajac z Nadácie ESET, ktorá je v rámci svojho programu podpory vedy a výskumu partnerom prednášky tohto svetoznámeho vedca: „Sir Roger Penrose je jedným z najvplyvnejších žijúcich fyzikov a matematikov. Jeho návšteva na Slovensku bude okrem veľkej inšpirácie aj obrovská česť.“

Prednáška za uskutoční v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí o 18:00. Vstup na prednášku je voľný. Vystúpenie bude v anglickom jazyku. Pozvánku na podujatie nájdete TU.

Zdroj: FMFI UK