Spoločnosť ESET so svojím ojedinelým slovenským príbehom si je vedomá, že s úspechom je spojená aj spoločenská zodpovednosť. Preto prispieva na podporu projektov Nadácie ESET zo svojho zisku, čo jej umožňuje asignovať 2 % zo svojich daní a celkovo tak zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktorými podporuje verejno-prospešné projekty. Spoločnosť ESET patrí medzi TOP 20 platiteľov daní na Slovensku.

Zamestnanci spoločnosti ESET, ale aj široká verejnosť, môžu prispieť Nadácii ESET svojím finančným darom. Všetky dary sú priamo a v plnej výške použité na podporu konkrétnych projektov v oblasti vzdelávania, budovania lepšej spoločnosti, ako aj vybraných projektov zamestnancov spoločnosti ESET. Rovnako to platí aj pre poukázané 2 %, alebo, v prípade dobrovoľníkov, 3 % daní pri podávaní daňového priznania.

V prípade poukázania 2 % (resp. 3 %) z daní fyzických osôb treba postupovať nasledovne:

 • Ak máte jedného zamestnávateľa (resp. jeden príjem zamestnanca) a ten za vás komunikuje s daňovým úradom, nezabudnite si od neho do 15.2.2019 nechať vystaviť ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
 • Z neho si dokážete vypočítať 2 % (v prípade dobrovoľníkov, ktorí odpracovali za rok aspoň 40 hodín a organizácia im to potvrdí, 3 %) – musí ísť o sumu najmenej 3 eurá.
 • Následne pošlite dokument „Vyhlásenie“ do 30.4.2019 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska. V prípade dobrovoľníkov musíte 40 hodín práce doložiť aj potvrdením organizácie.
 • V prípade, že podávate daňové priznanie priamo vy, nie zamestnávateľ: 2 (resp. 3) percentá vyplníte priamo v určenej časti daňového priznania – s doložením potvrdenia organizácie, ak môžete poukázať 3 percentá.

Tlačivá k poukázaniu percent z dane môžete stiahnuť tu:

 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a Potvrdenie o zaplatení dane
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  1. Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  2. Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít
  1. POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  2. POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb
  1. Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom