Tech Inno Day 2015

Univerzitný technologický inkubátor STU – InQb zorganizoval 26. marca 2015 v spolupráci s partnermi, medzi ktorými nechýbala ani Nadácia ESET, výstavu technických inovácií TECH INNO DAY s cieľom predstaviť súčasné inovácie firiem a študentských tímov v rôznych technických oblastiach.

Počas krátkych prezentácií sa predstavili jednotlivé vystavujúce tímy študentov a firiem, ktorým sa tak naskytla možnosť získať partnerov. Svoju success story na podujatí predstavil aj Palo Luka, technologický riaditeľ ESETu (prednáška Pala Luku na TID 2015: https://www.youtube.com/watch?v=E_wa9AFPFJ0)

Podujatie sa konalo v priestoroch FIIT STU v Mlynskej doline pod záštitou rektora STU – prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.