Kontaktné údaje

Nadácia ESET
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO
42258910
Právna forma
nadácia
Telefón
+421 (2) 3224 4449
E-mail
anqnpvn@rfrg.fx
Bankové spojenie
2011360000/8130
Citibank (Slovakia), a. s.

Kontaktný formulár