European Information Society Institute

EISi je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti, pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

EISi aktívne bojuje za práva a slobody internetových používateľov a za lepšie podnikateľské prostredie na internete. Vedie súdne spory a aktivizuje sa pred orgánmi verejnej moci, vykonáva výskum, navrhuje lepšiu právnu úpravu a zvyšuje všeobecné povedomie.

Nadácia ESET prispela EISi aj tento rok na podporu strategickej litigácie, výskumu a zvyšovania právneho povedomia v otázkach ochrany digitálneho spotrebiteľa, ľudských práv v informačnej spoločnosti, inovácií a kultúry.