Vedecký veľtrh 2017

14. septembra 2017 sa na námestí NC Eurovea v Bratislave otvorili brány už 2. ročníka Vedeckého veľtrhu, ktorý v minulom roku zaznamenal veľký úspech najmä medzi školskou mládežou. Inak tomu nebolo ani tentoraz, keď sa o zaujímavý a zábavný program plný pokusov a interaktívnych exponátov tohto roku postaralo viac ako 50 vystavovateľov, vrátane spoločnosti ESET. V rámci podpory výučby a rozvoja vedy a techniky na Slovensku, projekt finančne podporila aj Nadácia ESET.

Vedecký veľtrh je celodenným zábavným programom, v rámci ktorého sú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Určený je najmä pre deti a mládež školského veku, no zaujímavý bol aj pre pedagógov, rodičov a širokú verejnosť. Cieľom podujatia je povzbudenie záujmu slovenskej mládeže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch.

Medzi vystavovateľmi boli vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie, ale aj subjekty komerčnej sféry, ktoré vo svojich stánkoch školákom, ale aj verejnosti ukázali, že veda je všade okolo nás a že je potrebná v každodennom živote.

Návštevníci veľtrhu si mohli vyskúšať a dozvedieť sa niečo viac o modeloch áut na netradičný pohon, reprezentujúcich Slovensko na rôznych zahraničných súťažiach, robotické stavebnice, hydraulické roboty, zaujali ich aj efektné pokusy, krimichémia, či výroba chemického piva. Na svoje si prišli aj fanúšikovia astronómie v stánkoch Astronomického klubu Bratislava, či Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, kde si záujemcovia mohli prezrieť maketu prvej slovenskej družice SkCUBE, prvej slovenskej suborbitálnej rakety SkRocket Ardea, či stratosférického balóna SkBALON. Zážitkom bola aj prehliadka dronov a premietanie filmov v planetárnej kupoli Mobilného planetária Praha.

Mnohých zaujala virtuálna realita a prezentácia nových zaujímavých mobilných aplikácií,milovníci IT si nenechali ujsť najmodernejšie senzory na sledovanie aktivity mozgu, pomocou ktorých bolo možné ovládať počítač.

Stánok ESETu ponúkal demonštrácie útokov hackerov. Spolu s partnermi OZ PREVENTISTA a OZ TROJSTEN pripravil prezentácie na tému IT bezpečnosti a bezpečného sa správania na internete, ktoré obohatil predstavením jednoduchých programov na rozvoj analytického myslenia, či zaujímavými fyzikálnymi pokusmi.

„V posledných rokoch sa snažíme spolupracovať s akademickou obcou tak, aby z toho ťažili hlavne bežní používatelia zvýšením svojej bezpečnosti. Vedecký veľtrh je podľa nás skvelým podujatím pre deti a študentov, ktorí priamo na mieste spoznajú mnoho rozličných odvetví vedy, čo im pomôže vyvrátiť mylný dojem, že veda a výskum je v praxi neuplatniteľná nuda,“ hovorí Zuzana Hošalová, PR manažérka spoločnosti ESET o účasti na veľtrhu.


Scratch Starter pre školy

Začiatkom septembra si všetky základné školy na Slovensku našli v schránke pekný darček-knihu programovania Scratch Starter – Programovanie pre deti, ktorú vytvoril tím odborníkov z Learn2Code.