Learn2Code Revolution

Nadácia ESET podporila kampaň vzdelávacieho konceptu Learn2Code na spustenie revolúcie vo výučbe digitálnych zručností na Slovensku (online kurz na webdizajn).

Vzdelávanie je zamerané na dizajn, web a tvorbu mobilných aplikácií. https://www.learn2code.sk


Výskumné centrum ESET

Prestrihnutím diernej pásky, ktorá sa pred päťdesiatimi rokmi používala na vkladanie údajov do vtedajších počítačov, otvoril dnes slovenský prezident Andrej…