Nadácia ESET vyhlasuje grant na popularizáciu vedy a výskumu

Bratislava – Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Vďaka novej grantovej výzve podporí nadácia neziskové projekty, ktoré aktívne popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dopad, dlhodobý prínos a slúžia širšej komunite ľudí. Príjemcom grantu sa môže stať nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnická osoba s projektom s verejnoprospešným dopadom.

Prioritným poslaním nadácie boli doteraz oblasti vzdelávania a budovania lepšej občianskej spoločnosti, do roku 2017 aj oblasť zdravotníctva a charity. Od svojho vzniku v roku 2011 podporila nadácia 479 projektov celkovou sumou viac ako 2 200 000 eur. Súčasťou podporených vzdelávacích projektov boli aj vedecko-výskumné projekty. Nadácia ESET je napríklad dlhoročným generálnym partnerom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, programu FIRST LEGO League, podporujúceho záujem o vedu a technológie u detí, aj partnerom podujatia Noc výskumníkov – festivalu vedy, za ktorým stojí Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity. Medzi organizácie, ktoré Nadácia ESET podporuje, patria aj Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity či občianske združenie Žijem vedu. Rozšírenie oblastí pôsobenia nadácie aj na oblasť vedy a výskumu je tak prirodzeným vyústením doterajších aktivít.

„Som veľmi rada, že sa nám popri pilotnom ročníku ESET Science Award v tomto roku podarilo spustiť aj grantovú výzvu na podporu vedy a výskum. Verím, že výzva zaujme organizácie, ktoré, rovnako ako Nadácia ESET, majú ambíciu vzbudiť v slovenskej spoločnosti záujem o vedu a výskum a svojimi projektami napomôžu k ich popularizácii,“ hovorí Lucia Marková, členka správnej rady Nadácie ESET.

Na grantovú výzvu na podporu vedy a výskumu v roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5 000 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 7. marca 2019 do 15. apríla 2019, a to prostredníctvom online formulára.

Formulár spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke www.nadaciaeset.sk.