Dobrý Tvrďák za Generáciu 3.0

Aj na Slovensku môžu byť deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Projekt Generacia 3.0 verí, že už teraz v našej krajine existuje niekoľko výborných iniciatív a vzdelávacích prístupov a snaží sa pomôcť im ďalej rásť.

Rozhodli sme sa pokoriť prekážky Tvrďáka a 15. júna 2019 v areáli Dobrá Voda v Čuňove pobežať za projekt Generácia 3.0. Ak nás chceš podporiť a symbolicky tak pobežať s nami, môžeš to spraviť formou finančného daru pre tento projekt.

Generácia 3.0 je ocenenie udeľované každý rok inovatívnym a progresívnym prístupom vo vzdelávaní. Ocenením to však nekončí. Víťazné projekty sú spájané s ďalšími odborníkmi, aby sa mohli zlepšovať a zároveň sú cez www.generacia30.sk sprístupňované všetkým pedagógom, ktorí by chceli skúsiť ocenenú metódu či projekt v rámci vlastného vyučovania.

Milý darca, vážime si každý, aj najdrobnejší príspevok pre zmenu nášho vzdelávania zdola. Čím viac darov sa nám podarí vyzbierať, tým väčšiu podporu dostanú učitelia, ktorí dennodenne preskakujú prekážky vzdelávacieho systému u nás!

ESET TVRĎÁK TEAM obsadil minulý rok celkovo 18. miesto z 121 štartujúcich tímov a v rámci Dobrého Tvrďáka sme v kategórii muži vyhrali 1., 2. aj 3. miesto a v kategórii ženy 1. a 3. miesto. Budeme tento rok lepší? :-)

Ďakujeme, ESET TVRĎÁK TEAM