Nadácia ESET navyšuje pomoc pre Ukrajinu na celkovo 700 000 eur

Vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine a ľudské utrpenie, ktorého sme všetci svedkami, sa rozhodla Nadácia ESET navýšiť svoju pomoc o 200 tisíc eur. Spolu sme tak darovali na humanitárnu pomoc ľuďom zasiahnutým vojenským konfliktom už 700 tisíc eur. Navýšená čiastka sa rovným dielom rozdelí medzi neziskové organizácie Nadácia Integra a slovenské zastúpenie Unicef, ktoré pomáhajú priamo v miestach konfliktu. Denne sa na humanitárnej pomoci pre Ukrajinu podieľajú ako dobrovoľníci aj naši zamestnanci. Pozrite si video, ako pomáhame a ako sa využívajú prostriedky darované Nadáciou ESET.

Ak by ste chceli pomôcť aj vy, tu nájdete zbierky spomenutých organizácií:
Nadácia Integra: https://integra.darujme.sk/eset-pre-ukrajinu
UNICEF: https://www.unicef.sk/ukrajina/

Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate ľuďom na Ukrajine.


Nadácia ESET pre Ukrajinu

Vojenský konflikt na Ukrajine nám pripomína akou veľkou hodnotou je život v mieri. Nadácia ESET sa zapojila do humanitárnej pomoci a vytvorila fond na pomoc občanom Ukrajiny, do ktorého nateraz vložila 500 000 eur.