Nexteria – First Lego League

FIRST LEGO League (FLL) je najväčšou svetovou súťažou v stavbe a v programovaní LEGO robotov.

Súťaž prebieha každoročne od roku 1998 v krajinách po celom svete a zúčastňujú sa na nej desaťtisíce detí a mladých vo veku od 10 do 16 rokov. Súťaž spája hru a učenie veľmi nenásilným a kreatívnym spôsobom. Mladí majú možnosť rozvíjať sa po mnohých stránkach – okrem technických zručností ako programovanie a dizajn robota sa učia pracovať v tímoch, riešia spolu tímové úlohy, často po prvýkrát v živote majú príležitosť prezentovať svoju prácu pred porotou, rozvíjajú kreativitu, komunikačné zručnosti… a popri tom všetkom sa vlastne hrajú, zabávajú, získavajú nové kamarátstva a občas aj nejakú tú cenu. Na Slovensku máme 5 regionálnych turnajov – v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom a v Košiciach. Nadácia ESET sa stala partnerom občianskeho združenia Nexteria, ktoré tieto turnaje od roku 2014 organizačne zastrešuje.