Nominácie do kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg sú otvorené

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V nej ocení vysokoškolských pedagógov s ohľadom na ich vedecký aj pedagogický prínos. Uzávierka nominácií je 1. júla 2019.

Predpokladom špičkovej vedy sú kvalitní vysokoškolskí pedagógovia. Preto tretiu, doplnkovú kategóriu ocenenie venuje výnimočným vysokoškolským pedagógom.

O ocenenie sa môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia s minimálne 3-ročným pôsobením na niektorej zo slovenských akreditovaných vysokých škôl vo vybraných študijných odboroch. Odbornosť a výsledky nominovaného sú hodnotené za ostatných 6 rokov. Kritériami hodnotenia pedagógov sú ich pedagogické zručnosti, vedecký výkon, aj názory ich vlastných študentov…

Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena v hodnote 5 000 eur. Nominácie sa uzatvárajú 1. júla 2019.