Programovanie pre Android na ZŠ Karpatská v Žiline

Pilotný ročník výučby programovania pre Android na základnej škole úspešne ukončený.

Posledná hodina v školskom roku 2015/2016 klasifikovaného predmetu Programovanie pre Android v Základnej škole, Karpatská ulica, Žilina. Na poslednej hodine prebehla prezentácia znalostí, na ktorú sa prišli, okrem ďalších hostí pozrieť, aj viceprimátor mesta Žilina Ing. Patrik Groma a prof. Robert Hudec zo Žilinskej univerzity.

Koncom školského roka, sa dňa 20.6. 2016 konala posledná hodina klasifikovaného predmetu Programovanie pre Android v Základnej škole Karpatská v Žiline. Cieľom predmetu bolo overiť jeho vhodnosť už pre žiakov základných škôl ako aj vyladenie učebných osnov a materiálov.

Klasifikovaný predmet Programovanie pre Android je výsledkom spolupráce Občianskeho združenia HARPÚNA a Základnej školy, Karpatská, ktorá započala podpisom Memoranda o spolupráci začiatkom roku 2015. Pilotný ročník výučby zafinancovala aj Nadácia ESET.

Výučba začala v septembri školského roku 2015/2016 a trvala až do júna. Počas celého roku mali žiaci jednu hodinu programovania týždenne a zodpovedajúci rozsah domácich úloh. Okrem samotného programovania sa žiaci učili aj odbornú slovnú zásobu tak, aby boli schopní pracovať s dokumentáciou v anglickom jazyku.

Plánovanú úroveň znalostí žiakov sa podarilo dosiahnuť – všetci absolventi zvládnu samostatne naprogramovať jednoduché aplikácie pre operačný systém Android a zároveň sa zdokonalili v práci s voľne dostupnými zdrojmi na internete, ktoré im pomôžu v ďalšom raste a aj pri riešení konkrétnych problémov v prípade, že sa rozhodnú v tvorbe aplikácií pokračovať.

Milým prekvapením pri realizácií bolo, že väčšinu absolventov tvorili dievčatá, ktoré boli aj medzi najúspešnejšími podľa záverečného hodnotenia predmetu. Celkový záujem o predmet prekonal očakávania organizátorov, nakoľko prevýšil kapacitné možnosti predmetu dané najmä dostupnou infraštuktúrou školy a koeficientom počtu žiakov na učiteľa.

Predmet bol vyučovaný profesionálnym programátorom z praxe, ktorý odovzdával deťom na výučbe svoje znalosti, ktoré nadobudol v reálnej programátorskej praxi, čo bolo pre deti výhodou, nakoľko vedel súvislosti vysvetliť aj v širšom kontexte.

Ing. Michal Hybský, predseda Občianskeho združenia HARPÚNA: „Pilotný ročník výučby hodnotíme ako úspešný. Napriek množstvu prekážok sa nám podarilo pripraviť pilotný projekt, kde sa naplno prejavili výhody partnerstva školy s mimovládnou organizáciou – kombinácia skúsenosti školy s flexibilitou a nadšením dobrovoľníkov pre dobrú vec. Do ďalších období máme pripravené ďalšie zaujimavé predmety a dúfame, že dopadnú aspoň rovnako úspešne ako spolupráca so ZŠ, Karpatská.“

„Z nášho pohľadu je dobré, že žiaci majú možnosť vyskúšať si pokročilejšie technické predmety a aj v prípade, ak sa z nich nestanú programátori, znalosť základov tvorby software sa im v živote môže zísť. Dôkazom spokojnosti s výučbou je aj fakt, že v nej budeme pokračovať aj v školskom roku 2016/2017“ – Mgr. Eva Smolková, riaditeľka ZŠ Karpatská.