Opäť bežíme Dobrý Tvrďák za Generáciu 3.0

Aj na Slovensku môžu byť deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Pridajte sa ku Generácii 3.0 a darujte im vzdelávanie, ktoré ich baví.

Chceš, aby sa Tvoje deti do školy tešili, naučili sa sebavzdelávať, vedieť vyhľadať a kriticky posúdiť fakty a vyargumentovať svoje stanovisko, spolupracovať v tíme a prinášať inovácie?

Presne tak to chceme aj my. Projekt Generácia 3.0, ktorý Nadácia Pontis rozbehla pred rokom, vyhľadáva a podporuje šírenie vzdelávacích prístupov, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie.

Rozhodli sme sa pokoriť prekážky Tvrďáka a 1. júla 2018 v areáli Dobrá Voda v Čuňove pobežať za projekt Generácia 3.0. Ak nás chceš podporiť a symbolicky tak pobežať s nami, môžeš to spraviť formou finančného daru pre tento projekt.

Milý darca, vážime si každý, aj najdrobnejší príspevok pre zmenu nášho vzdelávania zdola. Čím viac darov sa nám podarí vyzbierať, tým väčšiu podporu dostanú učitelia, ktorí dennodenne preskakujú prekážky vzdelávacieho systému u nás!

ESET TVRĎÁK TEAM obsadil minulý rok celkovo 13. miesto z 297 štartujúcich tímov. Budeme tento rok lepší? :-)

Ďakujeme, ESET TVRĎÁK TEAM