Bežíme Dobrý Tvrďák za Generáciu 3.0

Aj na Slovensku môžu byť deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Pridajte sa ku Generácii 3.0 a darujte im vzdelávanie, ktoré ich baví.

Chceš, aby sa Tvoje deti do školy tešili, naučili sa sebavzdelávať, vedieť vyhľadať a kriticky posúdiť fakty a vyargumentovať svoje stanovisko, spolupracovať v tíme a prinášať inovácie?

Presne tak to chceme aj my. Projekt Generácia 3.0, ktorý rozbehla Nadácia Pontis, vyhľadáva a podporuje šírenie vzdelávacích prístupov, ktoré rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie.

Rozhodli sme sa pokoriť prekážky Tvrďáka a 2. júla 2017 v areáli Dobrá Voda v Čuňove pobežať za projekt Generácia 3.0. Ak nás chceš podporiť a symbolicky tak pobežať s nami, môžeš to spraviť formou finančného daru pre tento projekt.

Milý darca, vážime si každý, aj najdrobnejší príspevok pre zmenu nášho vzdelávania zdola. Čím viac darov sa nám podarí vyzbierať, tým väčšiu podporu dostanú učitelia, ktorí sa taktiež neboja prekážok! A my budeme rýchlejší :-)

Ďakujeme, ESET TVRĎÁK TEAM


Girl's Day 2017

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa Slovensko opätovne pridáva k celosvetovej iniciatíve na podporu žien v IT pod názvom Girl's Day. Deň žien v informačno-komunikačných technológiách si…