Bezpečný ženský dom

Nadácia ESET prispela občianskemu združeniu MYMamy finančným príspevkom na zriadenie krízového centra v Prešove, ktorého dvere sa v nedeľu 6. septembra 2015 otvorili prvýkrát a zároveň naposledy pre verejnosť.

MYMamy, o. z. poskytuje strániace krízové poradenstvo ženám, obetiam násilia v párových vzťahoch a ich deťom, venuje sa základnému a špecializovanému sociálnemu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu a poskytuje krátkodobé ubytovanie v zariadení núdzového bývania. Okrem krízového strániaceho poradenstva poskytuje aj právnu, psychologickú a terapeutickú pomoc a organizuje a vedie podporné skupiny pre súčasné a bývalé klientky a ženy so záujmom o témy rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia.


Preventista.sk

Nadácia ESET je partnerom projektu „Spoločne proti IT kriminalite“ realizovaného občianskym združením

Teach for Slovakia

Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje vo viac ako 30 krajinách sveta…