Výskumné centrum ESET

Výskumné centrum ESET navštívil vysoký predstaviteľ EÚ zodpovedný za výskum a inovácie.

Generálny riaditeľ pre výskum a inovácie Európskej komisie, Robert-Jan Smith, navštívil tento týždeň Výskumné centrum ESET, ktoré je spoločným projektom bezpečnostnej spoločnosti ESET, Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Spoločnosť ESET toto centrum finančne podporuje prostredníctvom svojej Nadácie ESET.

ESET otvoril svoje laboratórium a zároveň akreditovaný predmet „Základy reverzného inžinierstva“ na oboch univerzitách začiatkom tohto roka. Zariadenie predstavil Miroslav Trnka, jeden zo zakladateľov spoločnosti, Juraj Malcho, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti ESET a výskumník ESETu Peter Košinár. Akcie sa zúčastnili aj rektor STU Robert Redhammer, rektor UK Karol Mičieta a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

ESET je odhodlaný venovať sa výskumu a výučbe na akademickej úrovni, na oboch hlavných slovenských univerzitách preto vo februári otvoril Výskumné centrum ESET. Cieľom tohto pracoviska je pomáhať študentom a výskumníkom Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK poskytovaním konzultácií pri ich výskume a akademických prácach a zároveň uskutočňovať praktické experimenty v oblasti IT bezpečnosti.

„Sme poctení, že sme sa mohli stretnúť s Robertom-Jan Smithom a porozprávať sa s ním o stave výskumu, inovácií a ako sa k nim staviame v ESETe. Ako najväčšia bezpečnostná spoločnosť s centrálou v Európskej únii sa radi podelíme o skúsenosti z tejto oblasti tak, aby z nich mal prospech nie len výskum ale aj každý občan Európskej únie,“ hovorí Juraj Malcho, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti ESET.


Teach for Slovakia

Teach for Slovakia ako nezávislá občianska iniciatíva je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje vo viac ako 30 krajinách sveta…