Aliancia Fair Play – dlhodobý občiansky watchdog

Aliancia Fair-play je dlhodobou protiváhou moci. Už 13 rokov pozerá politikom na prsty, prináša nezávislý občiansky pohľad a snaží sa ponúkať dobré riešenia.

Usiluje sa o to, aby Slovensko spravovala zodpovedná, transparentná a profesionálna politická reprezentácia. Profiluje sa ako dlhodobý občiansky dozor nad správou vecí verejných s dôrazom na politickú reprezentáciu. V úsilí zlepšiť legislatívny, kontrolný a etický rámec, oslovuje nezávislých odborníkov, štátne orgány, médiá a širokú verejnosť. Rozvíja nástroje pre verejnú kontrolu moci a efektívne fungovanie médií. Nadácia ESET podporila náklady na činnosť tohto občianskeho združenia – ochranu verejného záujmu, investigatívy, mediálnych výstupov, podaní, kampaní a pod.


Preventista.sk

Nadácia ESET je partnerom projektu „Spoločne proti IT kriminalite“ realizovaného občianskym združením