Slováci zo zahraničia chcú vybudovať lepšie Slovensko aj vďaka Nadácii Eset

Organizácia Future Generation Europe počas roka 2017, v spolupráci s Nadáciou Eset, zrealizovala projekt Back from Abroad - comeback esejistickej súťaže pre zahraničných Slovákov, v ktorej sa mladí ľudia mohli vyjadrovať k tomu, ako by zlepšili Slovensko cez ich skúsenosť v zahraničí. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti ale aj pracujúci v troch témach - rozvoj miest, rozvoj komunít a rozvoj školstva. Kvalita aj kvantita esejí presiahla očakávania a bolo ťažké rozhodnúť o víťazovi. Mladí ľudia prinášali svoje nápady, návrhy, know how a bolo úžasné pozorovať, že mnohí z nich majú seriózny záujem sa vrátiť na Slovensko a priniesť pozitívnu zmenu.

Na konci februára sa uskutočnilo veľké finále, kde bola oficiálne vyhodnotená súťaž a odovzdané ceny víťazom. Víťazi nám povedali o tom, čo v zahraničí zažili, čo by videli radi aj doma. Za ich víťazné práce boli odmenení finančnými aj vecnými cenami, ktoré do súťaže venovala Nadácia Eset a ďalší partneri.

To však nebolo všetko. Na podujatie, ktoré bolo nazvané Zostať či odísť? Aká je budúcnosť mladých na Slovensku? Boli pozvaní zaujímaví hostia, a diskutovali na tému “aká je teda budúcnosť mladých na Slovensku?” Je vôbec Slovensko krajina pre mladých? Má to tu vôbec ešte pre mladého človeka zmysel? S našimi hosťami - pánom Palom Lukom, COO spoločnosti ESET, pánom Jozefom Detkom, z agentúry SAAIC a s pánom Jurajom Sedmákom z Ministerstva zahraničných vecí sme sa jednoznačne zhodli, že Slovensko je krajina pre mladých! Bola to plodná diskusia s množstvom zaujímavých myšlienok, ktoré si, veríme že, poslucháči zobrali k srdcu.

Okrem toho boli na podujatie pozvané viaceré organizácie, ktoré sa venujú cestovaniu či dobrovoľníckym aktivitám doma aj v zahraničí. Hostia tak mali možnosť vybrať si svoju ďalšiu zahraničnú či domácu skúsenosť.

Celý večer sa niesol myšlienkou, choď, vycestuj, naber cenné skúsenosti, ale vráť sa domov, Slovensko ťa potrebuje. Organizácia Future Generation Europe verí, že toto je niečo, o čom potrebujeme hovoriť. Stále viac a viac mladých Slovákov odchádza do zahraničia a nechce sa vrátiť. Takto však nestrácame len ľudí ale aj ich šikovnosť, inovatívne prístupy a skúsenosti.

Súťaž Back from Abroad nechce, aby myšlienky a nápady ostali len na papieri. Práve preto sa niektoré nápady plánujú zrealizovať, dokonca na jednom z nich sa už aj pracuje. Future Generation Europechce povzbudzovať všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili, aby sa pokúsili pretaviť svoje myšlienky do skutkov a priniesli ich domov.