Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Program: Challenger Science – Program podnikavosti a rozvoja podnikateľských zručností pre vedcov a vedkyne na Slovensku

Termín pre podávanie prihlášok je 30. jún 2024.

Nadácia ESET z prostriedkov Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy vyhlasuje v spolupráci s organizáciou Civitta grantovú výzvu pre podporu akademického prostredia na Slovensku. Cieľom programu je rozvíjať myslenie a zručnosti vedcov a vedkýň na Slovensku, aby boli schopní svoj vedecký výskum pretaviť v praktický dopad prostredníctvom jeho komercializácie.

Partnerom projektu je EIT – European Institute of Innovation & Technology.

ČO PRINESIE ÚČASTNÍKOM TENTO PROGRAM?

Účasť na pravidelných týždenných skupinových workshopoch pod vedením odborníkov, ktorí pomôžu účastníkom rozvíjať ich zručnosti a posúvať ich vízie a nápady vpred, so zameraním na témy:

 • Podnikavé myslenie
 • Dizajnové myslenie vo vede
 • Budovanie vzťahov s partnermi a zákazníkmi
 • Identifikácia vhodných príležitostí na spoluprácu a komercializáciu
 • Metodológia Lean Startup a budovanie biznis modelov
 • Ochrana duševného vlastníctva
 • Príprava prezentácií pre partnerov a investorov, získavanie financovania
 • Verejné vystupovanie a finálne prezentácie pred komunitou

Individuálny mentoring s odborníkmi z oblasti podnikania a transferu technológií, ktorí účastníkom pomôžu s otázkami na konkrétne témy, s frekvenciou stretnutí podľa potreby.

Individuálny koučing na pravidelnej báze, ktorý účastníkom pomôže s definovaním priorít a cieľov a s využitím a implementáciou informácií získaných na workshopoch.

Možnosť prezentovať svoj projekt počas verejného finále.

Aktivity po skončení programu – predstavenie možností ako zostať aktívny a angažovaný na Slovensku aj v zahraničí, predstavenie podporných organizácií a iniciatív, networking a zdieľanie skúseností medzi účastníkmi, úspešnými zakladateľmi a absolventmi programu.

PRINCÍPY PROGRAMU

 • Učenie formou praxe - praktické nástroje inovátorov, ktoré si účastníci vyskúšajú v reálnych situáciách.
 • Práca pod vedením expertov - kouči a mentori pomôžu účastníkom vybudovať tímy a napredovať v ich práci.
 • Budovanie mäkkých zručností - účastníci získajú zručnosti využiteľné pre rast svojej kariéry vo vede, vo verejnom alebo treťom sektore, alebo pri založení ich vlastného podnikania.

FORMÁTY PROGRAMU

 • Workshopy a diskusie
 • Koučing a mentoring
 • Príbehy úspešných vedcov-podnikateľov
 • Praktická práca na projektoch
 • Networking

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

 • Uzávierka prijímania prihlášok: 30. jún 2024
 • Zverejnenie výsledkov: 15. august 2024
 • Záverečné prezentovanie projektov: december 2024 (najneskôr do 5. decembra 2024)

PODMIENKY PROGRAMU

 • Záujemcovia sú študentami doktorandského štúdia na slovenskej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcii, alebo momentálne pôsobia na týchto inštitúciách ako seniorní výskumní pracovníci.
 • Písomne sformulovaná osobná motivácia pre zvyšovanie dopadu vlastnej vedeckej činnosti na spoločnosť a pre rozvoj zručností v oblastiach programu, podporená predošlými aktivitami a skúsenosťami. Max 5 slajdov v Powerpointe alebo 700 slov vo Worde.
 • Aktívna účasť na pravidelných stretnutiach (min 1x do týždňa) v Bratislave alebo online, ako aj individuálnych stretnutí s mentormi a koučami počas trvania programu (online).
 • Vybrané časti programu budú prebiehať v anglickom jazyku.
 • Maximálny počet vybraných uchádzačov 30.

HODNOTENIE PRIHLÁŠOK

Predložené prihlášky do programu bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET a externých odborníkov, ktorí budú v programe pôsobiť ako hlavní mentori. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Uchádzač je študentom doktorandského štúdia alebo seniorným vedeckým pracovníkom slovenskej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie
 2. Uchádzač jasne demonštruje motiváciu zúčastniť sa, zlepšovať svoje zručnosti a zvyšovať praktický dopad vedy na spoločnosť

Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj tímy. V prípade, že sa účastník hlási ako jednotlivec, bude mať v prvých týždňoch programu možnosť sformovať tím s ostatnými účastníkmi.

Hlásiť sa do programu je možné s nápadom aj bez konkrétneho riešenia. Dôležitá bude motivácia pre účasť v programe a záujem o osobný rozvoj.

Prihlasovací formulár:


Som si vedomý/á časového záväzku a svojou prihláškou sa zaväzujem k aktívnej účasti počas celého trvania programu.

Povinná príloha:

 • Opíšte svoju motiváciu zúčastniť sa programu.
 • Opíšte svoj výskum / oblasť zamerania.

Rozsah:

 • Word dokument (max 700 slov) alebo
 • Power point (5 slajdov)
 • Maximálna velkosť súboru je 5MB

KONTAKT

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu anqnpvn@rfrg.fx

Konzultácie: Monika Slezáková, +421 917 393 389

Archív

2024

2023

2022

2021

2020

2019