Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Ekologická likvidácia vyradenej firemnej IT techniky v spoločnosti ESET

Firma ESET spol. s r.o. neposkytuje svoj starý IT hardware fyzickým, právnickým ani iným tretím osobám, ktoré nemajú pracovno-právny vzťah s firmou ESET.

Za špeciálnych podmienok ponúka naša firma možnosť odkúpenia iba zamestnancom firmy, ktorí na danom IT hardware-i pracovali a teda jeho stav poznajú. Týmto interným benefitom sa počet vyradeného/nevyužiteľného IT hardware značne znižuje. V prípade, že daný zamestnanec svoj hardware neodkúpi, ten je vrátený späť na IT support oddelenie, kde je naďalej využívaný v rámci firmy alebo použitý na súčiastky pri interných opravách, až kým nepríde do stavu, že už z neho nevieme mať úžitok. Vtedy takýto hardware ekologicky zlikvidujeme pomocou externej firmy na to určenej. Fungujúci hardware, ktorý nepredstavuje žiadne IT bezpečnostné riziko pre firmu, nikdy nevyraďujeme, ale ďalej využívame.

Ďakujeme za pochopenie.